TAKREPARATION SKÅNE AB

Med yrkesstolthet på tak

SOLPANELER 

Vi har flera samarbetspartners och gör även taket klart inför montaget av solpaneler.  Ser över taket, gör reparationer, förbättringar samt ser till att där finns extra reservpannor.